Pustaki ścienne Leca® BLOK

 
Jesteśmy producentem pustaków Leca® BLOK.


Leca® BLOK to system lekkich keramzytobetonowych elementów pozwalający na wybudowanie wszystkich ścian w budynku. Z keramzytobetonu wykonuje się również pustaki stropowe, kształtki nadprożowe, kanały wentylacyjne oraz obudowy kominów.

 

OPIS PRODUKTU

Pustak Leca® BLOK 24 wykonany  z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu,  przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® DOM, ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Mają bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej. Ściany zewnętrzne można wykonywać jako jedno-, dwu- (Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna) lub trójwarstwowe (Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna i pustka powietrzna + Pustak Leca® BLOK 12). Do izolacji można stosować dowolny materiał termoizolacyjny, jednak najlepsze rezultaty osiąga się przy zastosowaniu wełny mineralnej - wówczas przegroda jest w pełni paroprzepuszczalna. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą lub poziomą i pionową.

WŁAŚCIWOŚCI

• najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych
• dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjne
• odporny na mróz, wilgoć i ogień
• łatwa obróbka mechaniczna i ręczna

ZASTOSOWANIE

Pustak Leca® BLOK 24 przeznaczony jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych w:
• budynkach jednorodzinnych,
• budynkach użyteczności publicznej,
• innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania:
    • ścian zewnętrznych nośnych oraz osłonowych (do 3 kondygnacji),
    • ścian jedno- i dwuwarstwowych,
    • ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.

DANE TECHNICZNE

 

 

OPIS PRODUKTU

Pustak Leca® BLOK 12 wykonany  z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu,  przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® DOM. Keramzytobetonowe Pustaki Leca® BLOK 12 o szerokości 12 cm przeznaczone są głównie do wznoszenia ścian działowych wewnętrznych i osłonowych na zewnątrz przy ścianach trójwarstwowych. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą i pionową. Przegrody zbudowane z tego materiału po otynkowaniu charakte-ryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną i odpornością ogniową. Pustaki można również wykorzystywać jako obmurówkę wieńców oraz jako lekki materiał do zamurowania otworów w remontowanych budynkach.

WŁAŚCIWOŚCI

•   najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych
•   dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjnr
•   odporny na mróz, wilgoć i ogień
•   łatwa obróbka mechaniczna i ręczna

ZASTOSOWANIE

Pustak Leca® BLOK 12 przeznaczony jest do wznoszenia ścian działowych w:
•    budynkach jednorodzinnych,
•    budynkach użyteczności publicznej,
•    innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania:
    •    warstwy osłonowej ściany warstwowej,
    •    ścian działowych.

DANE TECHNICZNEZalecania wykonawcze